Божествена енергия | Таро

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на влизане в сила: 01.09.2020 г.

1. Въведение

Добре дошли в Божествена енергия.

Божествена енергия („нас“, „ние“ или „нашите“) оперира https://bojestvenaenergiq.com (наричан по-долу „Услуга“).

Нашата Политика за поверителност урежда вашето посещение на https://bojestvenaenergiq.com и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашата Услуга.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в настоящата Политика за поверителност термини имат същите значения като в нашите Общи условия.

Нашите Общи условия („Условия“) уреждат всяко използване на нашата Услуга и заедно с Политиката за поверителност представлява вашето съгласие с нас („споразумение“).

2. Определения

УСЛУГА означава уебсайтът на https://bojestvenaenergiq.com, управляван от Божествена енергия.

ЛИЧНИ ДАННИ означава данни за жив индивид, който може да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тези и друга информация, или с която разполагаме, или която е вероятно да попадне в наше притежание).

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО са данни, събирани автоматично или от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например, продължителността на посещението на страницата).

БИСКВИТКИТЕ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

УПРАВЛЯВАЩ НА ДАННИТЕ означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всякакви лични данни се обработват или предстои да бъдат обработвани. За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Управляващ на данни на вашите данни.

ПРОЦЕСОРИ НА ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Управляващия на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

ПРЕДМЕТ НА ДАННИ е всеки жив индивид, който е обект на Лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическото лице, използващо нашата Услуга. Потребителят отговаря на Предмета на данните, който е обект на Лични данни.

3. Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

4. Видове събрани данни

Лични данни
Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате някое или всички тези съобщения от нас чрез имейл на contact@bojestvenaenergiq.com.

Данни за употреба

Можем също така да събираме информация, която браузърът ви изпраща всеки път, когато посетите нашата Услуга или когато получите достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство („Данни за използването“).

Тези данни за употреба могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато получите достъп до Услугата с мобилно устройство, тези данни за използване могат да включват информация като вида на използваното от вас мобилно устройство, уникалния идентификационен номер на мобилното ви устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, мобилната ви операционна система, типа мобилен браузър за интернет, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за местоположение

Може да използваме и съхраняваме информация за вашето местоположение, ако ни дадете разрешение за това („Данни за местоположението“). Ние използваме тези данни, за да предоставим функции на нашата Услуга, за да подобрим и персонализираме нашата Услуга.

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение, когато използвате услугата ни по всяко време, чрез настройките на вашето устройство.

Проследяване на данни за бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата Услуга и задържаме и притежаваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като тракери, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:
Други данни

Докато използвате нашата Услуга, можем също да събираме следната информация: пол, възраст, дата на раждане, място на раждане, данни за паспорт, гражданство, регистрация по местоживеене и действителен адрес, телефонен номер (работен, мобилен), подробности за документи относно образованието, квалификацията, професионалното обучение, трудовите споразумения, споразуменията за неразгласяване, информация за бонусите и компенсациите, информация за семейното положение, членовете на семейството, социалното осигуряване (или друга идентификация на данъкоплатците), местоположението на офиса и други данни.

5. Използване на данни

Божествена енергия използва събраните данни за различни цели:

6. Задържане на данни

Ние ще запазим Вашите лични данни само докато са необходими за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешим спорове и да наложим нашите правни споразумения и политики.

Също така ще запазим данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за използване обикновено се запазват за по-кратък период, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ако сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

7. Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Европа и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително личните данни, в Европа и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от предоставянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърлянето.

Божествената сила ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърля вашите лични данни на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

8. Разкриване на данни

Можем да разкрием лична информация, която събираме, или вие предоставяте:

9. Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

10. Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте резидент на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните, обхванати от GDPR. - Вижте повече на https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Ние се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни притежаваме за вас и искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля, изпратете ни имейл на contact@bojestvenaenergiq.com.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания. Моля, обърнете внимание, че може да не можем да предоставим Услуга без някои необходими данни.

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

11. Вашите права за защита на данните съгласно Калифорнийския закон за защита на поверителността (CalOPPA)

CalOPPA е първият държавен закон в САЩ, който изисква търговски уебсайтове и онлайн услуги публикуване на политика за поверителност. Обхватът на закона се простира далеч отвъд Калифорния, за да се изисква от лице или компания в Съединените щати (и може да се приема по света), които оперират уебсайтове, които събират лична информация от потребителите в Калифорния, да публикуват на уебсайта си очевидна политика за поверителност, в която се посочва точно събираната информация и тези лица, с които се споделя, и да спазват тази политика. - Вижте повече на: https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/

Според CalOPPA ние приемаме следното:

Нашата политика относно сигналите „Не проследявайте“:

Ние не почитаме "Не проследявайте" сигналите. "Не проследявайте" е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтове, че не искате да бъдете проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Не проследявайте, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

12. Вашите права за защита на данните съгласно Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния, имате право да научите какви данни събираме за вас, помолите да изтрием данните ви и да не ги продаваме (споделяме). За да упражните правата си за защита на данните, можете да отправите определени искания и да ни помолите:

Ако изпратите заявка за спиране на продажбата на вашата лична информация, ние ще спрем да извършваме такива трансфери. Ако сте жител на Калифорния, за да се откажете от продажбата на личната си информация, изпратете заявка от нашата страница.

Моля, обърнете внимание, че ако ни помолите да изтрием или спрем да продаваме вашите данни, това може да повлияе на опита ви с нас и може да не сте в състояние да участвате в определени програми или членски услуги, които изискват използването на личната ви информация за функциониране. Но в никакъв случай няма да Ви дискриминираме за упражняване на вашите права.

За да упражните вашите права за защита на данните в Калифорния, описани по-горе, моля, изпратете вашата заявка(и) по един от следните начини:

На имейл: contact@bojestvenaenergiq.com

Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://bojestvenaenergiq.com/contact.html

Вашите права за защита на данните, описани по-горе, са обхванати от CCPA, съкратено от Калифорнийския закон за поверителност на потребителите. За да научите повече, посетете официалния уебсайт за законодателна информация в Калифорния. CCPA влиза в сила на 01.01.2020 г.

13. Доставчици на услуги

Можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставим услуга от наше име, да извършим услуги, свързани с Услугата, или да ни помогне да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

14. Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Също така ви препоръчваме да прегледате правилата на Google за защита на вашите данни: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Firebase

Firebase е услуга за анализи, предоставяна от Google Inc.

Можете да се откажете от определени функции на Firebase чрез настройките на мобилното си устройство, като настройките за рекламиране на вашето устройство или като следвате инструкциите, предоставени от Google в Декларацията им за поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

За повече информация относно това какъв тип информация събира Firebase, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Cloudflare analytics

Cloudflare analytics е услуга за уеб анализиране, управлявана от Cloudflare Inc. Прочетете Политиката за поверителност тук: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

15. CI / CD инструменти

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата Услуга.

GitHub

GitHub се предоставя от GitHub, Inc.

GitHub е платформа за разработка за хостинг и преглед на код, управление на проекти и изграждане на софтуер.

За повече информация относно това, какви данни събира GitHub с каква цел и как се гарантира защитата на данните, моля, посетете страницата с политиката за поверителност на GitHub: https://help.github.com/en/articles/github-privacy-statement.

16. Поведенчески ремаркетинг

Божествената сила използва услугите за ремаркетинг, за да рекламира на уебсайтове на трети страни на вас, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици от трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на миналите ви посещения в нашата Услуга.

Услугата за Google Ads (AdWords)

ремаркетинг на Google Ads (AdWords) се предоставя от Google Inc.

Можете да се откажете от Google Analytics за дисплейна реклама и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата Настройки на рекламите в Google: http://www.google.com/settings/ads

Google също препоръчва да инсталирате добавката на браузъра за отказване на Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - за вашия уеб браузър. Добавката за браузър за отказване от Google Analytics предоставя на посетителите възможността да предотвратят събирането и използването на техните данни от Google Analytics.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

17. Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно Ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтове или услуги на трети страни.

18. Поверителност на децата

Нашите Услуги не са предназначени за използване от деца под 18 години („Дете“ или „Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако разберете, че дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

19. Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „дата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

20. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас:

На имейл: contact@bojestvenaenergiq.com.

Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://bojestvenaenergiq.com/contact.html.