Божествена енергия | Таро

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна актуализация: 09.01.2020 г.

1. Въведение

Добре дошли в Божествена енергия("Компания", "ние", "нашите", "нас")! Тъй като току-що сте кликнали на нашите Условия за ползване, моля, направете пауза, вземете чаша кафе и внимателно прочетете следващите страници. Ще ви отнеме приблизително 20 минути.

Тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат използването на нашите уеб страници, намиращи се на https://bojestvenaenergiq.com, управлявани от Божествена енергия.

Нашата Политика за поверителност също регулира използването на нашата Услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашите уеб страници. Моля, прочетете я тук https://bojestvenaenergiq.com/privacy-policy.html.

Вашето споразумение с нас включва тези Условия и нашата Политика за поверителност („Споразумения“). Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали споразуменията и се съгласявате да бъдете обвързани от тях.

Ако не сте съгласни със (или не можете да се съобразите със) споразумения, може да не използвате Услугата, но моля, уведомете ни, като изпратите имейл на contact@bojestvenaenergiq.com, за да можем да се опитаме да намерим решение. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп до или използват Услугата.

Благодарим Ви за отговорността.

2. Комуникации

Използвайки нашата Услуга, вие се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която можем да изпратим. Можете обаче да се откажете да получавате някои или всички тези съобщения от нас, като изпратите имейл на адрес contact@bojestvenaenergiq.com.

3. Покупки

Ако искате да закупите който и да е продукт или услуга, предоставени чрез услугата („Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата покупка, включително, без ограничение, номера на вашата кредитна карта, срока на годност на кредитната ви карта, вашия адрес за фактуриране и вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка кредитна карта (и) или друг (и) начин на плащане във връзка с която и да е покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Можем да използваме услуги на трети страни с цел улесняване на плащането и приключване на Покупките. Изпращайки вашата информация, вие ни предоставяте правото да предоставяме информацията на тези трети страни, предмет на нашата Политика за поверителност.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време по причини, включително, но не само: наличност на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка в поръчката ви или други причини.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме вашата поръчка, ако се подозира измама или неразрешена или незаконна транзакция.

4.Промени в таксите

По собствено усмотрение и по всяко време Божествена енергия може да променя абонаментните такси за абонаментите. Всяка промяна на абонаментната такса ще влезе в сила в края на тогавашния цикъл за фактуриране.

Божествена енергия ще ви предостави разумно предварително известие за всяка промяна в абонаментните такси, за да ви даде възможност да прекратите абонамента си, преди такава промяна да влезе в сила.

Продължаващото ви използване на Услугата след влизане в сила на смяната на абонаментната такса представлява вашето споразумение за плащане на изменената сума на абонаментната такса.

5. Възстановявания

С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, платените абонаментни такси не се възстановяват.

6. Съдържание

Съдържанието, намерено на или чрез тази Услуга, е собственост на Божествена енергия или се използва с разрешение. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, изтегляте, репостирате, копирате или използвате споменатото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изрично предварително писмено разрешение от нас.

7. Забранени употреби

Можете да използвате Услугата само за законни цели и в съответствие с Условията. Вие се съгласявате да не използвате Услугата:

Освен това, вие се съгласявате да не:

8. Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Също така ви препоръчваме да прегледате правилата на Google за защита на вашите данни: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Firebase

Firebase е услуга за анализи, предоставяна от Google Inc.

Можете да се откажете от определени функции на Firebase чрез настройките на вашето мобилно устройство, като настройките за рекламиране на вашето устройство или като следвате инструкциите, предоставени от Google в Декларацията им за поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

За повече информация относно това какъв тип информация събира Firebase, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Cloudflare analytics

Cloudflare analytics е услуга за уеб анализиране, управлявана от Cloudflare Inc. Прочетете Политиката за поверителност тук: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

9. Без ползване от непълнолетни

Услугата е предназначена само за достъп и използване от лица на поне осемнадесет (18) години. Осъществявайки достъп до или използвайки някоя от услугите на Компанията, вие гарантирате и заявявате, че сте на възраст поне осемнадесет (18) години и с пълния авторитет, право и капацитет да сключите това споразумение и да спазвате всички условия на Условията. Ако не сте на поне осемнадесет (18) години, ви е забранено както достъпът, така и използването на Услугата.

10. Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, вие гарантирате, че сте над 18-годишна възраст и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточната, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в Услугата.

Вие носите отговорност за запазване на поверителността на вашия акаунт и парола, включително, но не само, ограничаване на достъпа до вашия компютър и / или акаунт. Вие се съгласявате да поемате отговорност за всякакви дейности или действия, които се случват под вашия акаунт и / или парола, независимо дали вашата парола е в нашата Услуга или услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като узнаете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име името на друго лице или образувание или което не е законно достъпно за употреба, име или търговска марка, която е обект на права на друго лице или образувание, различно от вас, без подходящо разрешение. Не можете да използвате като потребителско име всяко име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

Ние си запазваме правото да откажем услуга, да прекратим акаунти, да премахнем или редактираме съдържание или да анулираме поръчки по наша собствена преценка.

11.Интелектуална собственост

Услугата и оригиналното й съдържание (с изключение на Съдържанието, предоставяно от потребителите), функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Божествена енергия и нейните лицензодатели. Услугата е защитена от авторско право, търговска марка и други закони на Република България и на чужди държави. Нашите търговски марки и търговска визия не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварително писмено съгласие на Божествена енергия.

12. Политика за авторско право

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да отговорим на всяко твърдение, че Съдържанието, публикувано в Услугата, нарушава авторските права или други права на интелектуална собственост („Нарушение“) на всяко лице или образувание.

Ако сте собственик на авторски права или упълномощен от името на такъв и смятате, че авторските произведения са копирани по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля, подайте искането си по електронната поща на contact@bojestvenaenergiq.com, с темата: „Нарушение на авторски права“ и включете в иска си подробно описание на предполагаемото нарушение, подробно описано по-долу, в „Известие за DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права“

Може да бъдете подведени под отговорност за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за невярно представяне или недобросъвестни искове за нарушаване на всяко Съдържание, намерено в и / или чрез Услугата върху вашите авторски права.

13. Известие на DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права

Можете да изпратите уведомление съгласно Закона за авторското право върху цифровото хилядолетие (DMCA), като предоставите на нашия Агент за авторско право следната информация в писмен вид (вижте 17 USC 512 (c) (3) за повече подробности):

Можете да се свържете с нашия агент по авторско право чрез имейл на contact@bojestvenaenergiq.com

14. Докладване на грешки и обратна връзка

Можете да ни предоставите директно на contact@bojestvenaenergiq.com или чрез сайтове и инструменти на трети страни информация и обратна връзка относно грешки, предложения за подобрения, идеи, проблеми, оплаквания и други въпроси, свързани с нашата услуга („Обратна връзка“). Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (i) няма да запазвате, придобивате или отстоявате каквото и да е право на интелектуална собственост или друго право, право на собственост или интерес към или към обратната връзка; (ii) Дружеството може да има идеи за развитие, подобни на обратната връзка; (iii) Обратната връзка не съдържа поверителна информация или патентована информация от вас или от трета страна; и (iv) Дружеството не е задължено за поверителност по отношение на обратната връзка. В случай че прехвърлянето на собствеността върху Обратната връзка не е възможно поради приложимите задължителни закони, Вие предоставяте на Компанията и нейните филиали изключително, прехвърлимо, неотменимо, безвъзмездно, под-лицензирано, неограничено и трайно право на използване ( включително копиране, модифициране, създаване на производни произведения, публикуване, разпространение и комерсиализиране) Обратна връзка по всякакъв начин и за всякакви цели.

Споменатите по-горе сайтове и инструменти на трети страни включват следното:

Crashlytics на Firebase

Firebase Crashlytics е услуга за отчитане на грешки, предоставяна от Google Inc.

Можете да се откажете от определени функции на Firebase чрез настройките на мобилното си устройство, като настройките за рекламиране на вашето устройство или като следвате инструкциите, предоставени от Google в Декларацията им за поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

За повече информация относно това какъв тип информация събира Firebase, моля, посетете уеб страницата на Условията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

15. Връзки към други уеб сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Божествена енергия.

Божествена енергия няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Не гарантираме предложенията на никой от тези субекти / физически лица или техните уебсайтове.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ БОЖЕСТВЕНА ЕНЕРГИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ЗА КОИТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ТАКИВА УЕБ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

СИЛНО ВИ СЪВЕТВАМЕ ДА ЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВСИЧКИ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО ВИЕ ПОСЕЩАВАТЕ.

16. Отказ от гаранция

НАСТОЯЩИТЕ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КОМПАНИЯТА НА ОСНОВА „КАТО Е“ И „КАТО НАЛИЧНО“. ДРУЖЕСТВОТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН, ИЗРАЗЕНО ИЛИ НЕЯВНО, ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ СИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЯХ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШАТА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ И ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НАС, СА НА ВАШ РИСК.

НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С КОМПАНИЯТА, НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИТО ЕДИН ОТ ТЯХ, НИТО НЯКОЙ, СВЪРЗАН С КОМПАНИЯТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГИТЕ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГИ ПРЕДОСТАВЯ, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

С НАСТОЯЩОТО КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРЗАЦИЯ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ГОРЕПОСОЧЕНОТО НЕ ЗАСЯГА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ПРИЛОЖИМО ЗАКОН.

17. Ограничаване на отговорността

ОСВЕН АКО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ВИЕ ЩЕ ДЪРЖИТЕ НАС И НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ БЕЗВРЕДНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ВЪЗНИКВАТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ ЗА СЪДЕБНИ СПОРОВЕ И АРБИТРАЖИ, ИЛИ ПРИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ИЛИ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ, АКО ИМА ТАКОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ОБРАЗУВАНО ИЛИ НЕ ПРОЦЕСУАЛНО ИЛИ АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО ДЕЛИКТНО ДЕЙСТВИЕ, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ЛИЧНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСЯКО НАРУШЕНИЕ ОТ ВАС НА ФЕДЕРАЛНИ, ДЪРЖАВНИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРАВИЛА ИЛИ НАРЕДБИ, ДОРИ АКО ДРУЖЕСТВОТО Е БИЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЩЕТА. ОСВЕН АКО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, АКО ИМА ОТГОВОРНОСТ, ОТКРИТА ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТЯ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

18. Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наша собствена преценка, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, до нарушение на Условията.

Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

19. Приложимо законодателство

Настоящите условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид разпоредбите на нейните стълкновителни норми.

Нашето неизпълнение на каквото и да е право или разпоредба на тези Условия, няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се приеме за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно Услугата.

20. Промени в услугата

Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим нашата Услуга, както и всяка услуга или материали, които предоставяме чрез Услугата, по наше усмотрение без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина цялата или която и да е част от Услугата не е достъпна по всяко време или за всеки период. От време на време можем да ограничим достъпа до някои части на Услугата или до цялата Услуга до потребители, включително регистрирани потребители.

21. Изменения на условията

Можем да изменяме Условията по всяко време, като публикуваме променените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате тези Условия периодично.

Продължаващото използване на Платформата след публикуването на преработени Условия означава, че приемате и сте съгласни с промените. От вас се очаква да проверявате често тази страница, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Продължавайки достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на всяка редакция, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

22. Отказ и отпадане

Никакво отказване от страна на Компанията на която и да е от клаузите или условията, посочени в Условията, не се счита за допълнителен или продължителен отказ от такава клауза или условие или отказ от друга клауза или условие и всеки неуспех на Компанията да представи право или разпоредба съгласно Условия не представляват отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите на Условията се счита от съд или друг трибунал с компетентна юрисдикция за недействителна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде премахната или ограничена в минимална степен, така че останалите разпоредби на Условията да продължат в пълна сила и ефект.

23. Потвърждение

С ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.

24. Свържете се с нас

Моля, изпратете вашите отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка: По имейл: contact@bojestvenaenergiq.com. Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://bojestvenaenergiq.com/contact.html.